TR | EN

Sürdürülebilirlik

Daha az kaynak tüketimi, geri dönüşüm ve çevrenin korunması

Ürün ve hizmetlerimizde sınırlı kaynakların daha az tüketilmesini, geri dönüşümü ve çevrenin korunmasını temel öncelik olarak görüyoruz. Çevre ve insan merkezli faaliyetlerimizi, çeşitliliğin ve üretkenliğin devamlılığını sağlayarak gerçekleştiriyoruz. Tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine önem veriyoruz.

Yatırım kararlarımızı alırken sürdürülebilirlik kıstaslarını göz önünde bulunduruyor, tüm faaliyetlerimizde bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli bir tutum sergiliyoruz. “ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ”nin tüm gereklerini yerine getirerek, çevrenin geliştirilmesi ile ilgili projelere de destek veriyoruz.